Tham gia chương trình từ thiện ” Chung một bàn tay góp phần chia sẻ ” Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em thiểu năng vận động 26 tỉnh phía Bắc và 4 tỉnh miền Trung Việt Nam