HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI DOANH NGHIỆP

LỄ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017

Ngày 21/12/2017, Hội CCB khối Doanh nghiệp tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cựu chiến binh năm 2017, triển khai phương hướng , nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, Hội CCB khối và cơ sở tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và ý kiến đóng góp cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; tổng kết nghị quyết 09/BCT, kết luận 66 KL/TW của Ban Bí thư, nghị quyết 04-NQ/CCB của Hội CCB tỉnh (khóa V).