MENU 

Xin vui lòng liên hệ

Lễ tân nhà hàng Long Phụng Hoàng Đạo Thuý: +84 24 35505588; Hottline: +84 91 4988999

Lễ tân nhà hàng Long Phụng Royal: +84 24 37379888; Hottline: +84 911825588

Lễ tân nhà hàng Long Phụng Bay – Hạ Long: +84 203 3657666; Hottline: +84 911825588

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI